Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu

Gabinet pielęgniarski

Pielęgniarka dba o zdrowie naszych podopiecznych poprzez pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, trening lekowy oraz trening zachowań prozdrowotnych. Koordynuje pracę wszystkich terapeutów z podopiecznymi w zakresie treningu higienicznego i dbałości o wygląd zewnętrzny.

Galeria


  • Powiększ zdjęcie Podopieczny prezentuje prawidłowy sposób dezynfekcji i mycia rąk

    Podopieczny prezentuje prawidłowy sposób dezynfekcji i mycia rąk

  • Powiększ zdjęcie Podopieczna podczas mierzenia ciśnienia

    Podopieczna podczas mierzenia ciśnienia

  • Powiększ zdjęcie Podopieczna czyta innym książkę na temat udzielania pierwszej pomocy

    Podopieczna czyta innym książkę na temat udzielania pierwszej pomocy