Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu

Pracownia rękodzieła i sprawności manualnej

W ramach zajęć rękodzielniczych podopieczni wykonują prace artystyczne zróżnicowanymi technikami, dostosowanymi do swoich zainteresowań i możliwości.

Zajęcia umożliwiają rozwijanie pasji artystycznych i pomagają w wyrażaniu emocji, odreagowaniu negatywnych przeżyć i sprzyjają relaksacji. Zajęcia na pracowni rękodzielniczej mają na celu rozwijanie wyobraźni, zdolności koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, precyzji w działaniu, sumienności oraz kształtowanie sprawności manualnej w zakresie motoryki małej. Wykonywanie prac buduje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości, a także rozwija zdolność współpracy.

Podczas zajęć utrwalane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. przygotowanie stanowiska pracy, dbanie o czystość i bezpieczeństwo swoje i innych). Podopieczni korzystają z możliwości nauki robienia na drutach, wyszywania (haft supełkowy, płaski i krzyżykowy), wykonywania kartek okolicznościowych i ozdób świątecznych oraz prac z krepiny, bibuły, darów natury, metodami decoupage, Powertex i innymi. Zachęcani są do twórczego myślenia poprzez własny wkład w projektowanie prac, wymyślanie wzorów do wyszywania, dobieranie materiałów, kolorów itp.

Prace wykonane przez podopiecznych prezentowane są na wystawach i zdobywają liczne nagrody na konkursach.
 

Autor: Administrator ŚDS