Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu

Historia

    ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

                                          W ANNOPOLU

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w 1999 roku.

W sierpniu tego roku pojawili się pierwsi podopieczni. Dom początkowo przeznaczony dla 15 osób. Od początku był Domem typu A i B. typ A – dla osób przewlekle chorych psychicznie, typ B – dla osób upośledzonych umysłowo. Siedziba Domu mieściła się przy ul. Kościuszki 2 w budynku Starej Plebanii, który został wyremontowany i przystosowany dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy.

Do dyspozycji podopieczni tam mieli: kuchnię i jadalnię, świetlicę, salę terapii ruchowej, salę terapii zajęciowej, pracownię komputerową, stolarnię oraz duży plac wokół budynku. Od 2011 roku Środowiskowy Dom mieści się przy ul. Leśnej 2, w nowym budynku.

Do dyspozycji podopieczni tutaj mają: kuchnię, jadalnię, świetlicę, salę rehabilitacji ruchowej, salę komputerową, pracownię plastyczno – ceramiczną, pracownię rękodzielniczą, pracownię terapii społecznej, pracownię muzyczną, stolarnię, gabinet pielęgniarki i psychologa oraz gabinet pracownika socjalnego służący również jako pokój wyciszenia. Ponadto ŚDS posiada miejsce hostelowe przystosowane do całodobowego pobytu dla jednej osoby. 

Początkowo Dom obejmował wsparciem mieszkańców Gminy Annopol a od 2003 roku na podstawie Porozumienia zawartego między Gminami, również mieszkańców Gminy Gościeradów. Pierwszym Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu był Pan Józef Paćkowski ( 1999r. – 2005r.). Od stycznia 2006 roku Dyrektorem ŚDS jest Pani Krystyna Zielińska. 

Środowiskowy Dom Samopomocy przez 17 lat swojego istnienia bardzo rozwinął swoją działalność. Obecnie posiadamy 47 miejsc, z których mogą skorzystać osoby potrzebujące wsparcia. Różnorodność form terapii jaką proponuje ŚDS powoduję, że każdy może znaleźć coś dla siebie, rozwijać swoje talenty a efekty swojej pracy prezentować na różnego rodzaju przeglądach artystycznych, festiwalach muzycznych, konkursach plastycznych i rękodzielniczych, zawodach sportowych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu posiada dwa samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych – 9 – osobowy Renault Trafic zakupiony w listopadzie 2006r. oraz 16 – osobowy Mercedes Benz zakupiony w grudniu 2013 roku. Dzięki temu nasi podopieczni są codziennie dowożeni na zajęcia w Domu oraz odwożeni do miejsca zamieszkania po skończonych zajęciach. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku, osiem godzin dziennie, w tym przez 6 godzin prowadzone są zajęcia z podopiecznymi.

Dom zapewnia:

 

1. Jeden ciepły posiłek dziennie,

 

2. Transport na zajęcia w Domu oraz do miejsca zamieszkania po zajęciach,

 

3. Pomoc psychologiczną,

 

4. Pomoc pracownika socjalnego

 

5. Opiekę pielęgniarską,

 

6. Terapię zajęciową z zakresu: kulinarnego, rękodzielnictwa, plastyki i

 

ceramiki, stolarstwa, muzyki, zajęć komputerowych,

 

7. Rehabilitację ruchową,

 

8. Terapię społeczną poprzez

 

- trening funkcjonowania w codziennym życiu w tym – trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnym budżetem

- treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w tym – kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, i innymi osobami w czasie zakupów, w urzędach w instytucjach kultury itp.

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym – rozwijanie zainteresowania literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych itp.

 

9. Spotkania integracyjne, wyjazdy na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, ogniska, pikniki. 

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.

 

Autor: Administrator ŚDS